Kyläsuunnitelma 2014 – 2024

1. JOHDANTO

Vitsiälän kyläseuran kyläsuunnitelma 2014 – 2024 on tehty osana Kyläilyä – Ristiinan elinvoimaiset kylät –hanketta. Hanke sai rahoituksen Etelä-Savon ELY -keskukselta ja Veej´jakaja ry:n hallinnoimalta Leader –toimintalinjalta. Hankesihteerinä on toiminnanjohtaja Soili Montonen. Kyläsuunnitelmien lisäksi hankkeen yhteydessä tehdään Ristiinan kylien palveluhakemisto ja kyläesite.
Kyläsuunnitelmaa on valmistellut työryhmä, jossa ovat olleet Jukka Paatero, Seija Vartiainen, Jaana Vartiainen, Markku Nironen ja Risto Teittinen. Marraskuussa 2013 järjestettiin kylien kehittämisestä kysely. Kyselylomakkeet jaettiin kaikkiin kyläseuran alueen talouksiin.
Kyläsuunnitelmasta keskusteltiin kyläseuran vuosikokouksessa 16.3.2013. Kyläsuunnitelma hyväksyttiin kyläseuran vuosikokouksessa 23.3.2014.

2. KYLIEN JA KYLÄTOIMINNAN HISTORIAA

Vitsiälän kyläseuran alueen ensimmäinen historiikki valmistui vuonna 1986. Perinnekirja päivitettiin ja julkaistiin kyläyhdistyksen 20 -vuotisjuhlissa 6.8.2011. Kaskisavuista laajakaistaan -kirjassa kerrotaan kylien ja kylätoiminnan historiasta sekä kylillä asuneista merkkihenkilöistä. Kirja on saatavilla kylätalolla, mutta nyt myös kyläseuran sivuilta www.vitsiala.net.
Vitsiälän kyläseuran ensimmäinen kyläsuunnitelmaa tehtiin vuosina 2005 – 2006 ja se laitettiin kyläseuran nettisivuille nähtäväksi. Kyläsuunnitelman jälkeen on tapahtunut isoja muutoksia. Kyläkoulu lopetettiin keväällä 2006. Tärkeimpänä perusteluna olivat säästöt, jotta Ristiinan kunta pysyisi itsenäisenä. Lakkautetun kyläkoulun tilalle kyläseura sai kunnan lahjoituksena tontin ja parakin. Kyläseura on kunnostanut parakin kylätaloksi. Kylätalo Sampola vihittiin 6.8.2011. Ristiinan kunta liittyi Mikkeliin 1.1.2013 ja nyt meillä on uudet kuviot ja uudet mahdollisuudet kehittyä vireäksi kyläksi.

3. TILASTOJA

Vitsiälän alueen perinnekirjaan oli kerätty tilastotietoja (1.11.1980) Vitsiälän koulupiirin alueelta. Kyläsuunnitelmaa tehtäessä käytössämme oli tilastokeskuksen keräämiä tietoja tilastollisen postinumeron (52320) alueelta vuosilta 2004 ja 2011. Koulupiirin ja tilastollisen postinumeron alueet eronnevat toisistaan, joten tarkkoja vertailuja ei voida tehdä.

Vitsiälän tilastollisella postinumeroalueella oli 31.12.2011 yhteensä 351 asukasta. Näistä miehiä oli hiukan enemmän (53 %) kuin naisia. Kuvan 1 ikäpyramidista näkee ikäluokkajakauman. Seitsemän vuotta aiemmin asukkaita oli 370. Vuoden 1980 lopulla eli yli 30-vuotta sitten koulupiirin alueella oli 448 asukasta.

Tilastollinen postinumeroalue ja koulupiirin alue todennäköisesti eroavat toisistaan, mutta arviolta väestön määrä on pienentynyt kolmessakymmenessä vuodessa yli 20%. Vuonna 1980 0-14 ikäisiä lapsia oli 66 ja vuonna 2011 0-12 ikäisiä lapsia oli 50. Yli 65 -vuotiaita vuonna 1980 oli 82 ja vuonna 2011 59.

ikapyramidi

Ikäpyramidi Vitsiälän postinumero alueelta (© tilastokeskus 31.12.2011).

Vitsiälän postinumeroalueella on vuoden 2011 lopussa 176 asuinrakennusta. Alueelle on seitsemässä vuodessa rakennettu 19 uutta asuinrakennusta. Alueellamme oli vuonna 2011 22 yrityksen toimipaikkaa ja vuonna 2004 11 toimipaikkaa. Yritystoimipaikkojen määrä on siis kaksinkertaistunut seitsemässä vuodessa. Rakentamiseen liittyviä toimipaikkoja on ollut vuosina 2004 ja 2011 sama lukumäärä eli kuusi. Maa-, riista- ja kalatalouteen liittyviä toimipaikkoja on tullut seitsemässä vuodessa neljä lisää ja niitä oli vuonna 2011 yhteensä kuusi.

4. TOIMINTASUUNNITELMA

Kylätoiminnassa on tärkeintä konkreettiset paikalliset toimenpiteet, jotka ajavat kylien ja niiden asukkaiden asioita mahdollisimman joustavasti ja vähällä byrokratialla. Tähän toimintasuunnitelmanaan on koottu ajankohtaiset ja tulevaisuuden hankkeet. Mahdollisuutemme ja ongelmamme ovat tiedossa, ensin mainittuja vahvistetaan ja jälkimmäisiä ratkotaan. Meidän on muututtava maailman ja yhteiskunnan mukana mutta niin, että ohjat ovat omissa käsissämme.

Kylätalon ylläpito ja vireä toiminta vaatii talkootyötä ja myös selvää rahaa. Tilat ja tilaisuudet ovat kaikille avoimia tasavertaisina ja tervetulleina.

4.1. Pitkän aikaväin tavoitteet

Tähän on koottu lista tulevista hankkeista ja tavoitteista, joita kyläseura ei yksinään pysty toteuttamaan, mutta voi osaltaan edistää ja kannustaa toteutumista.
•    Urheilukentän kunnostus
•    Laavun ja nuotiopaikan rakentaminen
•    Laajakaista osana maakunnallista hanketta
•    Kaavoitukseen vaikuttaminen
•    Vesihuollon kehittäminen
•    Kevyenliikenteen väylä Ristiinan ja Mikkelin välille
•    Tonttipörssi uusien asukkaiden saamiseksi kyläalueelle ja uusi kyläkoulu
•    Kylämaisemien raivaus ja siivous

4.2. Lyhyen aikavälin tavoitteet

Kyläseura tekee vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman, joka hyväksytään vuosikokouksessa ja julkaistaan kyläseuran nettisivuilla. Toimenpideluettelon vuosittaisia kohteita ovat mm. kylätalo ja Löydön ranta.
•    Kylätalon ja piha-alueen ylläpito ja kunnostus
•    Löydönrannan venelaiturin ylläpito ja kunnostus
•    Valtatien levähdyspaikan kyläkohtaiset opastekyltit

Tämä suunnitelma on ladattavissa pdf-muodossa tästä linkistä.

0 kommenttia

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *