Vitsiälän kyläseuran vuosikokous 2015

Vitsiälän kyläseura toimintakertomus 2014 Vitsiälän kyläseuran toimintasuunnitelma_2015Vitsiälän kyläseuran vuosikokouksessa 15.3.2015 valittiin Jukka Paatero puheenjohtajaksi toimikaudelle 2015-2016.  Hallituksen jäseninä jatkavat Markku Nironen, Lauri Paju, Risto Teittinen, Hans-Peter Wilms,  Merja Äijälä, Kaija Veijalainen, Jaakko Kurki, Aila Alanko ja Juhani Jenu.  Arja Nieminen valittiin uutena jäsenenä hallitukseen.

Vitsiälän kyläseura toimintakertomus 2014

Vitsiälän kyläseuran toimintasuunnitelma_2015

Vuosikokouksessa päätettiin jäsenmaksuksi 10 €/ henkilö- tai kannatusjäsen, perhejäsenmaksuksi 20 €. Alle 15 -vuotiailta ei peritä jäsenmaksua. Jäsenmaksun voit maksaa 15.4.2015 mennessä Vitsiälän kyläseuran tilille: FI42 5271 5220 0161 66. Viestikenttään Jäsenmaksu ja nimi/nimet.  Jäsenetuna saat alennuksia mm. kyläseuran retkistä, kylätalovuokrasta, pomppulinnan vuokrasta.

Vuosikokousväkeä 2015
Vuosikokousväkeä 2015