Löytö-Vitsiälän Vesiosuuskunnan vesihuollon kehittäminen


VESIHUOLLON TOTEUTTAMISEN PERIAATTEET JA KUSTANNUKSET lue lisää (pdf)>

ALUSTAVA LIITTYMÄSOPIMUS 2015 lue lisää (pdf) >

Historiaa

Löydön, Vitsiälän ja Sattilan alueilla pohjavedet painuivat talvisin alas ja veden puute vaivasi kyläläisiä. 1980 -luvun puolivälissä Mikkelin läänissä tutkittiin haja-asutuksen vesihuoltoa ja Löydön kylä oli yksi tutkimusalueista. Tuolloin vesiongelmat saatiin kirjattua ja ajatus yhteisestä vesihuollosta kypsyi vuosikymmenen lopulla.

Löydön, Vitsiälän ja Sattilan alueiden kyläläisten vesihuollon turvaamiseksi perustettiin Löytö- Vitsiälä vesiosuuskunta 25.11.1990. Vuonna 1991 rakennettiin ensimmäinen noin sadan metrin syvyinen porakaivo Parikanniementien viereen ja vesiputkea yli 2000 metriä. Puhdas vesi virtasi kotitalouksiin loppuvuonna 1991. Vuonna 1992 vesiputkea jatkettiin Parikanniemeen sekä aloitettiin Juurisalmen puolen rakentaminen, pumppaamo hiekkakuopalle ampumaradan viereen sekä vesiputki Eskonniemi-Naaraniemi alueelle. Myös Sokkalanmäen alueella aloitettiin vesiputken veto sekä vedenottamon teko. Molemmat uudet pumppaamot otettiin käyttöön vuoden loppupuolella. 1993 verkostoa laajennettiin Löydön alueella ja vedensaannin varmistamiseksi verkostot yhdistettiin talven 1993- 1994 aikana Löydönraitin pään kohdalla.

Parin kiihkeän rakentamisvuoden jälkeen vedettiin henkeä. Vuoden 1996 lopulla runkoputkea on valmiina lähes yhdeksän kilometriä ja liittymiä viisikymmentäkaksi. Valtatielle 13 rakennettiin alikulkusilta vuonna 1999, jonka yhteyteen tehtiin varaus vesiputken vetoa varten. Vuosina 2002- 2004 verkostoa laajennettiin Sattilan suuntaan ja se liitettiin pääverkostoon. Tässä vaiheessa putkiston pituus oli noin kolmekymmentäviisi kilometriä ja liittymiä vajaa seitsemänkymmentä. Jo pitempään käytöstä pois ollut Sattilan pumppaamo poistettiin lopullisesi verkostosta vuonna 2010. Alkuvuonna 2014 osuuskuntaan kuluu seitsemänkymmentäviisi taloutta.

2013-2014 viemäriverkoston suunnittelu

Kahdeksankymmentäluvulta ollaan tultu nyt toiselle vuosituhannelle ja Mikkelin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa entisen Ristiinan kunnan alueelta on kaavailtu siirtoviemäri Mikkelin vesilaitoksen puhdistamolle. Samainen alue on myös merkitty viemäröinnin piiriin kuuluvaksi. Siirtoviemärin alueella toimii Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunta. Osuuskunnalla ei toistaiseksi ole jätevesiverkostoa, mutta osuuskunnan jäsenet ovat toivoneet, että sellainen alueelle saataisiin. Osuuskunnan hallitus on lähtenyt viemään eteenpäin jäsenistön toivetta. Osuuskunnan hallitus yhdessä Mikkelin kaupungin kanssa on kartoittanut kiinteistöjen omistajien halukkuuden liittyä yhteiseen viemäriverkostoon. Vuonna 2013 toimitettiin kaikille alueen kiinteistöille kirjallinen liittymishalukkuuskysely. Kyselyjä lähetettiin noin 400 kpl. Kyselyn tuloksena yli 100 taloutta on halukas liittymään verkostoon, mikäli sellainen alueelle tulee.

Vuoden 2014 alkusyksystä osuuskunnan hankkeesta on valmistunut yleissuunnitelma, mikä sisältää viemäriverkostoa n. 38 550 metriä ja vesijohtoverkoston laajennusta n. 21 100 m. Vesijohtoverkoston laajentamisella varmistetaan myös veden saatavuus kriisitilanteessa, niin että verkostoon voidaan syöttää vettä joko Ristiinan tai Mikkelin suunnalta. Yleissuunnitelman mukainen verkosto on suunniteltu niin, että kaikki liittymishalukkuuskyselyyn myönteisesti vastanneet kiinteistöt voidaan liittää yhteiseen viemärijärjestelmään. Verkosto mahdollistaa samalla myös noin sadan muun kiinteistön liittämisen viemäriverkostoon. Eli kaikkiaan suunnitelmassa on huomioitu 203 kiinteistön liittäminen verkostoon ja verkoston mahdollinen laajeneminen vuosikymmenien saatossa kattamaan koko liittymishalukkuuskyselyn mukainen alue.

Yleissuunnitelman mukainen verkosto on kaavailtu toteutettavaksi useammassa eri vaiheessa. Alustavasti on kaavailtu, että rakentamaan päästäisiin vuonna 2015 ja hanke olisi valmis vuoden 2017 loppuun mennessä. Eri alueilla on erilaisia viemäröintivaihtoehtoja. Vaihtoehtojen toteutettavuus riippuu rakennettavien verkostojen laajuudesta ja liittyvien kiinteistöjen sijainnista sekä määrästä.

Yleissuunnitelman mukainen rakentamiskustannus on hiukan yli 2,6 miljoonaa euroa (alv 0 %). Kustannus liittymää kohti (203 kpl) tekee siis vähän alle 13.000 euroa per kiinteistö. Tuosta summasta kun vähennetään avustukset niin kiinteistöille jää kustannettavaa noin 6.500 euroa. Tuo kustannus jakautuu useammalle vuodelle, yleensä kymmenelle – viidelletoista vuodelle riippuen osuuskunnan omasta päätöksestä. On enemmän kuin todennäköistä, että kaikki kiinteistöt eivät nyt lähde heti mukaan ja silloin kustannus liittymää kohti kasvaa tuosta 13.000 eurosta. Vaikutus ei kuitenkaan ole suoraan verrannollinen liittyjien määrään, sillä myös kallista tekniikkaa jää pois. Kyselyn mukaisella halukkailla liittyjien määrällä (105 kpl) kustannus on n. 16.500 euroa per liittymä ja kiinteistön osuus n. 8.250 euroa.

Yleissuunnitelma oli osuuskunnan vuosikokouksessa esiteltävänä ja osuuskunta kokous päätti, että hanketta viedään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti eteenpäin. Osuuskunta kokous valtuutti hallituksen valmistelemaan hankkeen niin, että ensivuoden vuosikokouksessa viimeistään päästäisiin tekemään ensimmäinen rakentamispäätös.

 

Löytö-Vitsiälän Vesisosuuskunnan viemäröintihankkeen yleissuunnitelma on valmistunut. Tutustu suunnitelmaan (PDF) tästä.

Avaa suunnitelman linjakartta tästä.

 

Vesiosuuskunnan puheenjohtajat:

Jukka Karpansalo 1990 – 1992
Kalervo Kuusela 1992 – 1997
Timo Kiiskinen 1997 – 2003
Tapani Härkänen 2003 – 2009
Jukka Kuusela 2009 – 2012
Leena Korhonen 2012 –
Sihteeri/rahastonhoitajana on toiminut koko toiminnan ajan Risto Teittinen.


 Tiedote 15.5.2015

Ruijantien ja Löydöntien risteysalueella maanantaina 11.5. tapahtunut putkivuoto on saatu korjattua. Vedestä otetun näytteen perusteella vesijohtovesi on jälleen juomakelpoista.