Löytö-Vitsiälän Vesiosuuskunnan viemäröintihankkeen yleissuunnitelma on valmistunut

Lue hankkeeesta lisää Vesiosuuskunta-sivulta. Siellä on nähtävissä yleissuunnitelma ja linjakartta.