MIKKELIN KYLIEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

Vitsiälän kyläseura kutsui Mikkelin kylätoimijoita keskustelemaan yhteistyöstä ja kylien kehittämisestä kylätalo Sampolaan 15.03.2015.

Etelä-Savon kyläasiamies Tuula Eloranta Järvi-Suomen kylät ry:stä kertoi maakunnan kylätoiminnan ajankohtaisista tapahtumista ja toiminnasta. Tapahtumista lisätietoja: www.jarvi-suomenkylat.com.

Kyläasiamies Vuokko Jaakkola kertoi Pieksämäen Kyläkumppani- hankkeesta ja Pieksämäen kylät ry:stä. Yhdistys koordinoi ja kehittää kylien ja kyläyhdistysten toimintaa ja yhteistyötä. Lisätietoja: www.pieksamaenkylat.fi.

Alustusten pohjalta keskusteltiin kylien yhteistoiminnasta ja tarpeesta perustaa Mikkelin kylä- ja kaupunginosayhdistysten yhteinen yhdistys. Asia todettiin tärkeäksi ja keskustelua jatketaan seuraavassa tapaamisessa. Otava seura lupautui koollekutsujaksi.

Lisätietoja Jukka Paatero (0400 557144)

Mikkelin kylätoimijoiden tapaaminen Sampolassa
Mikkelin kylätoimijoiden tapaaminen Sampolassa