Vesiosuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous 15.12.2019

Vesiosuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous 15.12.2019
AIKA: Sunnuntai 15.12.2019 klo 12
PAIKKA: Löydön kartano. Löydönkartanontie 151, Ristiina


ASIALISTA:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja
onko kokous muutoin laillinen
3) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen.
Erovuorossa hallituksesta vuonna 2019 on Hannu Pilsari.
Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet Jarmo Liukkosen ja Jarmo Vaaran tilalle
4) Kokouksen päättäminen