LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN

VIEMÄRIVERKOSTON RAKENNUSSUUNNITTELU ALKAA TÄNÄ VUONNA. 

Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta, vaikka emme ole vielä asiasta kovaa meteliä pitänytkään.

Tiedotimme viime syksynä osuuskunnan vesihuollon hankkeesta ja osuuskunnan hankkeen yleissuunnitelma on ollut nähtävillä Vitsiälän kyläseuran kotisivuilla vesiosuuskunta osiossa http://vitsiala.net/vesiosuuskunta/.

Osuuskunnan hankkeen yleissuunnitelma sisältää viemäriverkostoa n. 38 550 metriä ja vesijohtoverkoston laajennusta n. 21 100 m. Verkostot jakautuvat kaikkiaan kuudelle eri hankealueelle. Yleissuunnitelman mukainen verkosto on suunniteltu niin, että kaikki liittymishalukkuuskyselyyn myönteisesti vastanneet kiinteistöt voidaan liittää yhteiseen viemärijärjestelmään. Verkosto mahdollistaa samalla myös noin sadan muun kiinteistön liittämisen viemäriverkostoon. Eli kaikkiaan suunnitelmassa on huomioitu jo 203 kiinteistön liittäminen verkostoon ja verkoston mahdollinen laajeneminen vuosikymmenien saatossa. Tosin alueilla on vielä paljon kiinteistöjä ja rakentamattomia rakennuspaikkoja jotka ovat verkoston vaikutuspiirissä ja näin ollen liiettävissä verkostoon. Lisäksi alueella on käynnissä Ristiinan kirkonkylän seudun osayleiskaavan muutosluonnos ja sen vaikutus yhteiselle viemäröintijärjestelmälle pitäisi olla lähinnä positiivinen.

Yleissuunnitelman mukaiset alueet 1-6 on tarkoitus toteuttaa yleissuunnitelman mukaisessa järjestyksessä vuosien 2015 -2017 aikana. Näillä näkymillä alueet 1-4 ovat vahvasti toteutumassa ja siksi niille alueille laaditaankin vielä tämän vuoden aikana rakennussuunnitelmat. Alueet 5 ja 6 vaativat vielä tarkempaa selvitystä, ennen kuin pääsemme niille alueille laatimaan rakennussuunnitelmia. Alueiden 5 ja 6 rakennussuunnittelun uskon toteutuvan vuoden 2016 aikana.

Yleissuunnitelma ja kartat osa-alueista löytyvät kyläseuran kotisivuilta osuuskunnan osiosta.

Osuuskunta on laatinut suunnittelua ja rakentamista koskevan tiedotteen, mikä lähtee lähipäivinä alueen 1. kiinteistöjen omistajille ja heti kohta sen perään myös alueille 2-6. Tiedotteessa kerromme kaikki keskeiset asiat hankkeeseen liittyen, aikataulu, rahoitus, rakentamisen periaatteet, liittymissopimukset, maankäyttösopimukset ja paljon muuta. Mukana on myös tietoa yleisistä vesihuollon käsitteistä ja yleisimmin esitettyjä kysymyksiä ja niihin vastauksia. Laitamme tiedotteen myös kyläyhdistyksen kotisivuille näkyville heti kun se on laitettu kiinteistöille jakeluun.

Osuuskunta kiittää Vitsiälän kyläseuraa hyvästä yhteistyöstä ja mahdollisuudesta käyttää kyläseuran kotisivuja tiedotuskanavana. Haluamme olla omalta osaltamme mukana elinvoimaisen kylän luomisessa.

Mikkelissä 23.2.2015

Löytö-Vitsiälän osuuskunta

Martti Kääriäinen